School met de Bijbel

“Warme plek om te ontwikkelen…”
 Een school in Montfoort met een hoge ouderbetrokkenheid en waar het welbevinden van het kind centraal staat.

WAAROM HET KOMPAS?

Hierom kiezen ouders het Kompas:

Z

School met de Bijbel

Ons uitgangspunt: Schrift en belijdenis

Z

Goed onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs, jaar in jaar uit.
Gericht op bovengemiddelde doorstroomtoets-score

Z

Toekomstgericht

Engels in groep 1 t/m 8.

Z

Warme omgeving

Welbevinden van het kind staat centraal en de ouderbetrokkenheid is zeer hoog.

Een van onze kinderen bleef last houden van lage resultaten wat ook in z’n humeur thuis te merken was. Na een gesprek met de leerkracht werd een plan van aanpak samengesteld voor zowel thuis als op school. Al snel zagen we verbetering, en als het wat minder ging met onze zoon was er weer direct terugkoppeling met de leerkracht, en kon het weer met succes opgelost worden. Nu gaan onze kinderen met plezier naar school en hebben goede resultaten

Gezin met 3 kinderen op het Kompas

Het lijkt nu natuurlijk net of alle ouders alleen en altijd maar positief zijn over het Kompas. Dat is in werkelijkheid natuurlijk (helaas) niet zo. Toch staan hier op dit moment alleen de positieve berichten. We willen namelijk als school uitstralen dat we de negatieve dingen, de problemen/zorgen waar we tegen aanlopen, binnen de school met alleen de direct betrokkenen bespreken. De positieve dingen van en over elkaar spreken we graag uit naar iedereen. Zo zijn de leerkrachten positief over de gezinnen en de ouders positief over de school naar buiten toe. Binnen de groep proberen we dit ook terug te laten zien. "Emma, laat de stoel maar met vier poten op de grond staan" zal fluisterend individueel tegen een leerling gezegd worden. "Wat is Daan al hard aan het werk met zijn rekensommen" zal hardop klassikaal gezegd worden.

Team het Kompas

VERTEL HET ONS

Waarom zouden andere ouders ook

moeten kiezen voor het Kompas?

Geef uw reden door via onderstaand formulier om het op de site te laten plaatsen.