Niet alles is van toepassing voor onze school…zo hebben wij op het Kompas geen startgesprekken, maar een contactavond over ZIEN. Ook is een deel van de tekst geschikt voor voortgezet onderwijs. Toch wilden we u deze tekst van Peter de Vries over ouderbetrokkenheid niet onthouden.