Veilige school

“Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. ”
Deze tijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. 

VEILIGE SCHOOL

Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd.

Veilige school

Alle kinderen hebben recht op een onbezorgde schooltijd. Deze tijd staat in het teken van ontwikkelen, ontdekken en leren. Leerlingen moeten veilig zijn, zodat ze in staat zijn om te leren en zich te ontwikkelen. Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. En het voorkomen van incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal, agressie en geweld. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.

We streven ernaar om op onze basisschool een sociaal veilig klimaat te creëren, waarbij de Bijbel ons Kompas is. De Bijbel leert ons dat de mens een zondig en onvolmaakt schepsel is. Daarnaast beschrijft de Bijbel onze verantwoordelijkheid ten opzichte van God, de naaste en onszelf. De combinatie van deze twee aspecten geven de weerbarstigheid aan van sociale veiligheid. Door zijn zondige aard kan de mens, een leerkracht, een leerling zich niet volmaakt richten op het dienen van de ander. Tegelijkertijd is dat wel wat nodig is om een volledige sociale veiligheid te creëren. Vandaar dat we spreken over ‘willen creëren’ en ‘streven naar’. In het besef, dat we ook hier de onmisbare hulp van de Hemelse Vader nodig hebben.

Wij willen een sociaal veilige school zijn, waar leerlingen, personeel en ouders zich thuis voelen.

Daarom willen wij geen pestgedrag, agressie, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie op onze school.

Gewoon Gehoorzaam

Op Basisschool Het Kompas hebben we 10 vaste schoolregels (zie rechts bovenaan). De schoolregels zijn bewust positief geformuleerd, zodat het gewenste gedrag benoemd wordt. De schoolregels worden na iedere schoolvakantie met de kinderen doorgenomen. Gehoorzaamheid is een gegeven wat we op Het Kompas heel normaal vinden, vandaar Gewoon Gehoorzaam.

Pest Protocol

Er vinden op school meerdere activiteiten plaats, om pestgedrag tegen te gaan. We werken hierbij bij voorkeur preventief in plaats van curatief. Zie het pestprotocol (bijlage) voor de concrete invulling.

Samen Sociaal Veilig

Veiligheid creëer je met elkaar. Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben elkaar hierbij nodig. We verwachten van elkaar dat we elkaar stimuleren tot goed gedrag en dat we elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, zoals bv. pesten, roddelen, fysiek geweld.

Contactpersoon

Op het Kompas is zowel een interne als een externe vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon is juf Linda Lambooij. De externe vertrouwenspersoon is mevr. Van Brummelen.

Meester Sibbe Wassink is de sociale veiligheidcoördinator en de (anti-)pestcoördinator.

 

 

 

Schoolregels
  1. De Bijbel staat bij ons centraal, dat willen we allemaal
  2. Wij zijn aardig voor elkaar, dan blijft het gezellig, het hele jaar!
  3. Ik, jij, hij of zij…iedereen hoort erbij!
  4. Kunnen we het even niet alleen, dan zijn er anderen om ons heen.
  5. Ruzie lossen we met praten op. Lukt dat niet, dan zoeken we de juf of meester op.
  6. Zegt een ander iets, zeg dan even niets.
  7. Uitlachen doet pijn, lachen is fijn!
  8. Spullen van jou, spullen van mij, we zorgen ervoor, dan blijven we blij.
  9. Rennen doen we op het schoolplein, binnen moet het rustig zijn.
  10. Doet iemand iets goed, we geven een compliment voor wat de ander doet.
Vrijwilligers beleid

Kennismaken met het Kompas?

We maken graag vrijblijvend kennis met u. In het kennismakingsgesprek laten we u onze school zien, maar bespreken we vooral hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten in ons onderwijs op de ontwikkeling van uw kind(eren).