Passend onderwijs

“Onderwijs op maat”
Elk kind krijgt onderwijs dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten.

PASSEND ONDERWIJS

Onderwijs dat bij je past

Passend onderwijs

Passend onderwijs wil zeggen dat elk kind onderwijs krijgt dat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht, waarin dit is geregeld. Volgens deze wet hebben alle kinderen recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De wet geeft scholen de verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen. Scholen voor regulier onderwijs en scholen voor speciaal (basis)onderwijs in de regio werken samen om die zorgplicht goed te kunnen vervullen.

Jeugdteam

Het Jeugdteam Montfoort is er voor kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders, woonachtig in de gemeente Montfoort. Wij zijn er ook voor professionals. U kunt bij ons terecht met alle vragen en zorgen rondom kinderen en gezinnen. Vragen over opvoeden, gezinsproblematiek, de ontwikkeling van kinderen, veiligheid en ondersteuningsvragen over  kinderen met psychische problemen of een beperking.  U heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig om in contact te komen met het Jeugdteam.

Passend onderwijs weetje 1

11% vande jeugdigen heeft in 2017 een vorm van jeugdzorg ontvangen.

Passend onderwijs weetje 2

We zijn aangesloten bij het enige landelijke samenwerkingsverband voor passend onderwijs voor primair onderwijs.

Passend onderwijs weetje 3

Na aanmelding zijn we als school verplicht op het gebied van ontwikkeling passende zorg te bieden.

Kennismaken met het Kompas?

We maken graag vrijblijvend kennis met u. In het kennismakingsgesprek laten we u onze school zien, maar bespreken we vooral hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten in ons onderwijs op de ontwikkeling van uw kind(eren).