Overblijven

“Tussenschoolse opvang”

Tegen een kleine vergoeding kunnen de kinderen op school blijven eten en spelen.

OVERBLIJVEN

Het Kompas biedt tussenschoolse opvang in de vorm van overblijven.

Overblijven

Het Kompas biedt tussenschoolse opvang in de vorm van overblijven. Tegen een kleine vergoeding kunnen de kinderen op school blijven eten en spelen.

Groepen

De overblijfleerlingen van groep 1-8 worden gemixt over de groepen, zodat de oudere leerlingen de jongere leerlingen kunnen helpen indien nodig. De groepsgrootte is ongeveer 20 leerlingen. De verdeling van de groepen gebeurt door de overblijf coördinator.

Overblijfkrachten

In iedere groep is een overblijfouder of leerkracht aanwezig. Deze overblijfkrachten ontvangen hiervoor een kleine vergoeding. Gezien het feit dat we heel wat ouders nodig hebben om deze activiteit goed en betaalbaar te organiseren, stellen we het op prijs dat de ouders die hun kinderen laten overblijven zich ook beschikbaar stellen als overblijfkracht. Overblijfkrachten kunnen ervoor kiezen om eens per week of eens per twee weken over te blijven.

Overblijfkosten

Om te voldoen aan de eisen die het ministerie stelt aan het overblijven zijn we verplicht om kleinere groepen te maken en aan meer eisen te voldoen. Dit brengt hogere kosten met zich mee. Tevens heeft het bestuur gesteld dat het overblijven kostendekkend moet zijn.

De volgende bedragen zijn nu geldig:

Voor één kind € 80,- per jaar, voor twee kinderen € 140,- en voor 3 en meer kinderen € 180,- per jaar. Voor kinderen die tussentijds instromen of niet alle dagen overblijven wordt een evenredige berekening gemaakt.

Soms gebeurt het wel eens dat kinderen van binnen Montfoort een keer willen overblijven. Hiervoor kan zowel contant als door middel van een strippenkaart betaald worden. Voor de strippenkaart betaald u € 7,50 voor 10 keer. Contant bedraagt de vergoeding € 1,00 per kind per keer.

Overblijfcoördinator

De coördinatie van het overblijven berust bij Mw. N. Kersbergen (ouder) en M. van Ekeris (leerkracht). U kunt met hen in contact komen via vanekeris@bshetkompas.nl. 

Verantwoordelijkheden

Tijdens de overblijftijden (12.00-12.45 uur) zijn de overblijfkrachten verantwoordelijk voor de kinderen. Dat betekent dat er een goed toezicht moet zijn bij de kinderen, ook tijdens het buitenspelen na het eten. Om 12.45 uur neemt de surveillerende leerkracht dit over. De leerlingen zijn tijdens het overblijven wel verzekerd middels de lopende WA- en ongevallenverzekering van de school.

Buitenspelen

De overblijfkrachten gaan met de kinderen mee naar buiten om toezicht te houden. 

Voor de kinderen zijn er twee ‘kliko’s’ met speelgoed. Er is een kliko voor het onderbouwplein en een kliko voor het bovenbouwplein.

    Kennismaken met het Kompas?

    We maken graag vrijblijvend kennis met u. In het kennismakingsgesprek laten we u onze school zien, maar bespreken we vooral hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten in ons onderwijs op de ontwikkeling van uw kind(eren).