Doelstelling

“Kinderen voorbereiden op de toekomst.”
Vorming, zelfstandigheid en toekomstgericht.

DOELSTELLING

Basisschool het Kompas in Montfoort

Doelstelling

De School met de Bijbel Het Kompas is een school waar kinderen in een veilige omgeving gevormd en onderwezen worden om nu en in de toekomst als zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid in alle samenlevingsverbanden te kunnen functioneren.

Wij bereiden kinderen voor op de toekomst. Dat ziet op kortere termijn op het vervolgonderwijs. Op langere termijn bereiden we voor op een plaats in de samenleving. Dat ziet in het perspectief van de Bijbel ook op onze eeuwige bestemming.

Vorming en onderwijs

Met het oog op onze samenleving dient het onderwijsaanbod breed te zijn. Dat ziet niet alleen op de leerstofkeuze die onder meer door de maatschappelijke relevantie wordt bepaald, maar ook op de wijze waarop de leerstof wordt aangeboden. Daarbij denken we aan samenhang in de leerstof en een leerstofaanbod dat rekening houdt met de verschillende intelligenties van kinderen.

Zelfstandigheid

In het onderwijsproces dient er een evenwicht te bestaan tussen leiden en begeleiden. De zelfstandigheid van de persoonlijkheid krijgt zijn volle ontplooiing wanneer deze gestalte krijgt in het besef van de afhankelijkheid van God, maar ook van onze naasten. De zelfstandigheid die nagestreefd wordt dient dan ook niet te leiden tot individualisme. Acceptatie van gezag en samenwerking met de medeleerling zijn onmisbare elementen in de evenwichtige ontwikkeling van het kind.

In alle samenlevingsverbanden

Kinderen worden vandaag gevormd en onderwezen voor de samenleving van morgen. Dat vraagt een open mind naar de ontwikkelingen in de samenleving. Voor de school betekent dit, dat zij voortdurend bereid is om zowel qua inhoud als werkwijze tot vernieuwing bereid te zijn.

De samenleving in de 21e eeuw kenmerkt zich door een afkeren van het Woord van God. De christelijke school zal de leerlingen op een plaats in die samenleving willen voorbereiden. Naast algemene kennis van de samenleving vergt dat specifieke aandacht voor zaken die direct in strijd zijn met het woord van God. Dat vraagt ook dat we onze kinderen zodanig vormen dat zij in deze samenleving weerbaar zijn.

Kennismaken met het Kompas?

We maken graag vrijblijvend kennis met u. In het kennismakingsgesprek laten we u onze school zien, maar bespreken we vooral hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten in ons onderwijs op de ontwikkeling van uw kind(eren).