Bestuur

“Christelijke schoolvereniging Obadja.”
In stand houden van een christelijke school op de grondslag van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid.

BESTUUR

Christelijke Schoolvereniging ‘Obadja’

Bestuur

De Christelijke Schoolvereniging “Obadja” beheert in Montfoort één school, namelijk School met de Bijbel Het Kompas. Het doel van de vereniging is het in stand houden van een christelijke school op de grondslag van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. De vereniging is op 24 april 1883 opgericht door ouders om christelijk onderwijs voor hun kinderen mogelijk te maken. Ieder die de grondslag van de vereniging onderschrijft mag lid worden van de schoolvereniging.

Vanuit deze vereniging wordt het schoolbestuur gekozen. Het schoolbestuur bestaat uit een algemeen bestuur die tevens het toezichthoudend orgaan vormt en een dagelijks bestuur. Vooraf aan de jaarvergadering wordt het jaarverslag van het bestuur aan de leden verstrekt.

De leden van de schoolvereniging worden betrokken bij belangrijke beleidsbeslissingen van het bestuur. Ook worden zij jaarlijks uitgenodigd voor de jaarvergadering. Tijdens deze vergadering worden de gebruikelijke jaarstukken gepresenteerd en zo nodig een bestuursverkiezing gehouden. In verband met de maatregelen rondom Corona is de jaarvergadering van juni 2020 uitgesteld naar september 2020. Het jaarverslag van 2019 is nog niet door de leden goed gekeurd. Dit zal op de agenda staan van de vergadering in 2020. De tekst is hiernaast al wel te vinden.

 

Kennismaken met het Kompas?

We maken graag vrijblijvend kennis met u. In het kennismakingsgesprek laten we u onze school zien, maar bespreken we vooral hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten in ons onderwijs op de ontwikkeling van uw kind(eren).