School met de Bijbel

Van harte welkom op Het Kompas.

Uw zoon of dochter ook op onze gezellige school? Neem dan graag contact op!

KIES VOOR HET KOMPAS

Waarom het Kompas?

Z

School met de Bijbel

Ons uitgangspunt: Schrift en belijdenis
Z

Goed onderwijs

Kwalitatief goed onderwijs, jaar in jaar uit.
Gericht op bovengemiddelde doorstroomtoets-score

Z

Toekomstgericht

Engels in groep 1 t/m 8.
Z

Warme omgeving

Welbevinden van het kind staat centraal en de ouderbetrokkenheid is zeer hoog.

Een van onze kinderen bleef last houden van lage resultaten wat ook in z’n humeur thuis te merken was. Na een gesprek met de leerkracht werd een plan van aanpak samengesteld voor zowel thuis als op school. Al snel zagen we verbetering, en als het wat minder ging met onze zoon was er weer direct terugkoppeling met de leerkracht, en kon het weer met succes opgelost worden. Nu gaan onze kinderen met plezier naar school en hebben goede resultaten

Gezin met 3 kinderen op het Kompas
INFORMATIE

Informatie over het Kompas

Onderwijs met de Bijbel als uitgangspunt

school met de bijbel

De naam van de school verwijst naar Gods Woord. We wensen dat de leerlingen de Bijbel als kompas in hun leven te laten functioneren. We geven het Kompas daarom dagelijks concreet gestalte aan christelijk onderwijs.

Gespecialiseerd in kinderen met dyslexie

extra begeleiding

Het Kompas in Montfoort is gespecialiseerd in kinderen met dyslexie. De leerkrachten zijn bovengemiddeld geschoold op dit onderwerp en weten hoe ze kinderen met dyslexie het beste kunnen verder helpen in hun leerproces.

Specifieke aandacht voor ieder kind

Persoonlijke ontwikkeling

Wij willen dat ieder kind het onderwijs krijgt wat past bij zijn of haar mogelijkheden en kwaliteiten. Daarnaast willen we extra ondersteuning bieden wanneer dit nodig is. Dit op het gebied van leren en gedrag.

VAN HARTE WELKOM

Kennismaken met het Kompas?

We maken graag vrijblijvend kennis met u. In het kennismakingsgesprek laten we u onze school zien, maar bespreken we vooral hoe we zo goed mogelijk kunnen aansluiten in ons onderwijs op de ontwikkeling van uw kind(eren).